Tłoczene logo

Jest to metoda znakowania stosowana zazwyczaj na materiałach ze skóry, polega ona na odcisnięciu logo w materiale. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu wysokiej temperatury.

Tą metodą można znakować także papier w warunkach przemysłowych oraz metal. Poleg ona na odksztłceniu podłoża, dzięki czemu uzyskuje się wklęsły obraz. Logo nanoszone w ten sposób charakteryzuje się elegancją oraz subtelnym charakterem.

W naszej ofercie znajdują się pendrive skórzane, które idealnie będą prezentować się z tak naniesionym logotypem.

PFR